Brexit voi muuttaa Britanniassa työtä tehneiden työttömyysturvaa

Työttömyyskassan jäsenille saattaa aiheutua hankaluuksia, jos Iso-Britannia eroaa ilman sopimusta Euroopan unionista. Ongelmia voi tulla niille jäsenille, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Isossa-Britanniassa.

Ison-Britannian ero Euroopan unionista, ns. Brexit, saattaa aiheuttaa työttömyyskassan jäsenyyden ja työttömyysturvan osalta hankaluuksia. Jos sopimukseton Brexit toteutuu, se voi vaikuttaa työttömyyskassan jäseniin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Isossa-Britanniassa. Suomessa asuvat Ison-Britannian kansalaiset, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä, joutuvat varautumaan siihen, että Brexit aiheuttaa ongelmia oleskelulupiin.

Muutoksia saattaa tulla esimerkiksi mahdollisuuteen liittyä työttömyyskassan jäseneksi, kun muuttaa Isosta-Britanniasta Suomeen. Isossa-Britanniassa työnhakumatkalla olevien oikeus saada ansiopäivärahaa Suomesta saattaa niin ikään muuttua, samoin työssäoloehdon kertyminen Isossa-Britanniassa tehdyn työn perusteella. Britanniaan menneiden ja sieltä tulleiden lähetettyjen työntekijöiden asema muuttunee myös.

EU:n pitkäaikaisena tavoitteena on ollut sovittaa sosiaalivakuutusjärjestelmiä yhteen. Vakuuttamisen työttömyyden varalta tulisi siis olla mahdollisimman vaivatonta, jos työntekijä on työskennellyt toisessa EU- tai ETA-maassa. Sosiaalivakuutusjärjestelmien yhteensovittaminen koskee kuitenkin vain EU- ja ETA-maita, joten sopimuksettoman Brexitin toteutuessa Isosta-Britanniasta tulee käytännössä niin sanottu kolmas maa myös työttömyysturvalainsäädännön näkökulmasta.

Ison-Britannian oli määrä erota EU:sta 29.3.2019, mutta eroa lykättiin myöhemmäksi.

Voit kysyä lisätietoja asiasta työttömyyskassan ulkomaan asioiden asiantuntijalta Mia Pakalénilta, puh. 020 774 1281.