Eduskunta hylkäsi aktiivimallin kumoamista vaatineen kansalaisaloitteen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti aktiivimallin kumoamista koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä. Eduskunta äänesti aloitteen hylkäämisen puolesta äänin 96-77. Joulukuussa 2017 tehty aloite keräsi reilussa kuukaudessa yhteensä 140 944 allekirjoitusta. Aktiivisuusedellytys tuli voimaan vuoden 2018 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti kansalaisaloitteen käsittelyn keskiviikkona 6.2. asiantuntijakuulemisilla. Aloitteen hyväksymisen kannalta käsittely ei sujunut suotuisasti, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi tiistaina 12.2. päätösehdotuksen, jonka mukaan eduskunnan tulisi hylätä aloite aktiivimallin kumoamisesta. Valiokunnan mietinnössä huomioitiin aktiivimallin epätasa-arvoinen kohdentuminen ikäryhmittäin ja alueittain. Iäkkäiden työttömien ja esimerkiksi Itä-Suomessa sekä Lapissa asuvien mahdollisuudet täyttää aktiiviehto on ollut selvästi hankalampaa, mikä on johtanut monen kohdalla työttömyysetuuden alentamiseen 4,65 prosentilla. Aktiivimalli on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä, ja sitä on kutsuttu usein suoraksi työttömyysetuuden leikkuriksi.

Valiokunta kuitenkin katsoi selvityshankkeiden perusteella tehtävän arvioinnin ja seurannan olevan vielä kesken, mistä syystä mallin vaikutuksia on vielä liian varhaista arvioida. Mietinnössä korostettiin myös työllisyyttä tukevien palvelujen kehittämistarpeita. Lisäksi mainittiin, että aktiivisuusedellytyksen täyttämisen tapoja on lisätty, kun muun muassa lyhytkestoinen ja sivutoiminen opiskelu alkoivat myös kerryttää aktiivisuusedellytystä.

Selvityshankkeiden ollessa kesken Teollisuusliitto ja SAK ovat jo julkaisseet tutkimuksia aktiivimallin vaikutuksista työttömän elämään. Kyselytutkimusten perusteella alle kolmannes SAK:laisten alojen työttömistä oli pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot viime vuonna. Työllistyminen on ollut selvästi vaikeampaa muun muassa Pohjois-Suomessa asuvilla sekä yli 55-vuotiailla, kun työpaikoista on ollut pulaa ja TE-toimistojen järjestämiä työllistymispalveluita ei ole ollut saatavilla.  Lisäksi aktiivimalli on koettu vaikeaselkoiseksi ja työtöntä nöyryyttäväksi.

Alta löydät linkkejä kyselyihin, niiden tuloksiin ja muuhun aktiivimallia koskevaan materiaaliin.

Aktiivimallikysely Teollisuusliiton työttömille jäsenille

Kysely aktiivimallista SAK:laisten työttömyyskassojen jäsenille

Eduskunnan täysistunto käsitteli aloitetta ensimmäisen kerran tiistaina 19.2. valiokunnan antaman päätösehdotuksen pohjalta. Oppositiopuolueiden kritiikkiin oli vastaamassa vain pieni joukko hallituspuolueiden edustajia. Keskustelussa ihmetystä herätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan tarttuminen muotoseikkoihin aktiivimallin kumoamista vaativan aloitteen hylkäämiseksi. Valiokunnan oppositio oli jättänyt vastalauseen mietintöön.

Siitä huolimatta, että aktiviimallin kumoamista vaatinut kansalaisaloite oli tähän mennessä toiseksi eniten ääniä saanut aloite, eduskunta äänesti aloitteen hylkäämisen puolesta keskiviikkona 20.2. hallituspuolueiden äänien avulla 96-77. Tyhjää äänestivät seitsemän ja poissa oli 19 edustajaa.

Muokattu 21.2.2019: lisätty eduskunnan äänestyksen tulos.