SAK ehdottaa työttömyysturvaan täysremonttia

SAK ehdottaa työttömyysturvan ja työttömien palveluiden kokonaisvaltaista uudistamista. SAK on esitellyt oman ehdotuksensa kannustavasta työllistymisturvasta, jossa työttömyysturvaa tarkastellaan kokonaisuutena, eikä ainoastaan paikkailla kuten SAK:n mukaan meneillään olevalla hallituskaudella on tehty. Konkreettisina ehdotuksina SAK esittää työajan tarkastelusta luopumista sekä työssäoloehdon täyttymisen että sovitellun päivärahan edellytysten tutkimisessa. Ehdotus vähentäisi olennaisesti työttömiltä etuuden maksamista varten vaadittavia selvityksiä ja mahdollistaisi ensi vuoden alusta työttömyyskassojen käyttöön tulevan tulorekisterin tehokkaan hyödyntämisen. Työttömyyden alkuun asetettavasta korvauksettomasta viiden päivän omavastuuajasta voitaisiin kokonaan luopua ja karensseja lievennettäisiin olennaisesti. SAK esittää parannuksia myös vuoroin palkansaajana ja yrittäjänä työllistyvien henkilöiden työttömyysturvaan.

Lue lisää SAK:n esityksestä täältä: https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-kannustava-tyollistymisturva-taydentaa-myos-keikkatyontekijoiden-toimeentuloa-palvelut-turvan-toinen-puoli