Lisää mahdollisuuksia aktiivimallin edellytysten täyttämiseen

Mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin edellytykset laajennetaan 1.1.2019 ja 1.4.2019. Vuoden alusta sivutoiminen opiskelu voi kerryttää aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta (linkki aiempaan uutiseen). Lisäksi huhtikuun alusta laajenee niiden toimijoiden joukko, joiden järjestämä työllistymistä edistävä palvelu voi kerryttää aktiivisuutta. Nykyisin vain työvoimaviranomaisen järjestämä tai ostopalveluna hankkima palvelu kerryttää aktiivisuutta. Maassamme on kuitenkin paljon myös muiden toimijoiden kuin työvoimaviranomaisen järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa, muun muassa kunnan tai rekisteröidyn yhdistyksen järjestämät kurssit. Edellytyksenä aktiivisuuden kertymiselle olisi jatkossa se, että rekisteröity yhdistys saa julkista rahoitusta työllistymistä tukevan toiminnan järjestämistä varten. Myös ammattijärjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voisi olla aktiivisuutta kerryttävää. Työnantajan irtisanotuille järjestämä muutosturvakoulutus ei nykyisin kerrytä aktiivisuutta. Myös tähän on luvassa parannus huhtikuun alusta lukien.

 

Lähde: STM