Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden alusta – työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Verohallinnon ylläpitämä uusi tulorekisteri on eri viranomaisten sähköinen tietokanta, johon tallennetaan palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Etuuden hakemiseen kassasta ei vuonna 2019 tule vielä muutoksia hakemuksen liitteiden lähettämisen osalta.

Työttömyyskassojen osalta tulorekisteri tulee käyttöön vasta 1.1.2020 alkaen, jolloin myös etuustiedot kirjataan tulorekisteriin. Vuonna 2019 ansiopäivärahan hakijan tulee edelleen toimittaa kassaan muun muassa palkkatodistus. Kassa pääsee vuodesta 2020 lukien hyödyntämään tulorekisteriä ansiopäivärahahakemusten käsittelyssä ja päivärahan hakijoiden kannalta tulorekisterin käyttöönotto helpottaa hakemisprosessia: esimerkiksi palkkalaskelmia ei lähtökohtaisesti tarvitse enää kassaan toimittaa. Ajantasainen palkkatietojen tarkastelu myös nopeuttaa hakemusten käsittelyä, kun palkkatiedot löytyvät välittömästi sähköisestä tulorekisteristä.

Vuoden 2019 alusta tulorekisteriin viedään ansiotulotiedot. Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot sähköisesti tulorekisteriin niiden viranomaisten käytettäviksi, jotka tietoja tarvitsevat. Viranomaiset voivat tarkastella tietoja reaaliaikaisesti, kun ne on viety tulorekisteriin. Aluksi palkkatiedot ovat vain muun muassa Kelan ja eläkelaitosten käytettävissä.

Vaikka tulorekisteri mahdollistaa ajantasaisen sekä kattavamman pääsyn palkka- ja etuustietoihin, se ei tuo muutoksia tiedonsaantioikeuksiin. Tulotietojen saaminen edellyttää edelleen lakiin perustuvaa, tarkasti määriteltyä oikeutta tutkia tulorekisteristä löytyviä tietoja. Tietoja säilytetään 10 vuoden ajan, joka vastaa aiempaa työnantajan velvollisuutena ollutta palkka- ja kirjanpitotietojen säilytysaikaa.