Teollisuusliitto: aktiivimalli ei aktivoi – myös SAK julkaisi tulokset

Teollisuusliiton lokakuussa tekemästä kyselystä käy ilmi, että kyselyyn vastanneista Teollisuusliiton jäsenistä vain reilu kolmannes on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen tammi-elokuun 2018 aikana. SAK:n marraskuussa julkaistu kysely mukailee Teollisuusliiton jäsenten antamia vastauksia.

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut työttömien aktiivisuusedellytys on otettu tyrmäävästi vastaan, todetaan Tekijä-lehdessä 30.11.2018 julkaistussa artikkelissa. Artikkeli pohjautuu Teollisuusliiton teettämään kyselyyn, jossa tammi-elokuun 2018 aikana aktiivimallin piirissä olleilta Teollisuuden työttömyyskassan jäseniltä pyydettiin kokemuksia aktiivimalliin liittyen. Kyselyyn vastasi 2 704 jäsentä.

Kassan jäsenistä aktiivisuutta on edellytetty kyseisellä ajanjaksolla keskimääräisesti noin 85 prosentilta ansiopäivärahan saajista. Lopuilta aktiivisuutta ei ole edellytetty esimerkiksi alle 65 päivää kestävän lomautuksen vuoksi.

Suurin osa, noin 63 prosenttia, aktiivimallin piirissä olevista ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä ja heidän päivärahaansa on alennettu 4,65 prosentilla. Päiväraha alennetaan aina tarkastelujakson jälkeisen, seuraavan 65 päivän tarkastelujakson ajaksi, jonka aikana aktiivisuutta seurataan uudelleen.

Aktiivisuusedellytyksen on täyttänyt noin 37 prosenttia päivärahan saajista. Aktiivisuusedellytyksen voi täyttää 65 päivän tarkastelujakson aikana joko työskentelemällä 18 tuntia, osallistumalla viiden päivän ajaksi työllistymistä edistävään palveluun, tai ansaitsemalla yritystoiminnassa 241 euroa. Aktiivisuuden eri muotoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Pääsääntöisesti aktiivisuus on täyttynyt työn tai työllistymistä edistävän palvelun perusteella. Noin 44 prosenttia on osoittanut aktiivisuutta työskentelemällä 18 tuntia tarkastelujakson aikana, kun taas työllistymistä edistävään palveluun on osallistunut noin 38 prosenttia päivärahan saajista.

Erityisen ankarasti aktiivimalli on vaikuttanut niihin, jotka ovat saaneet päivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella. Päivärahan alenema on koskenut jopa 81 prosenttia lisäpäivillä olevista. Niistä, joiden päivärahaa ei ole alennettu, 51 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen työllä tai yritystoiminnalla, mutta vain 24 prosenttia työllistymistä edistävän palvelun tai muun vastaavan palvelun avulla.

SAK:n kysely tukee Teollisuusliiton tuloksia

SAK:n marraskuussa julkaistuun kyselyyn aktiivimallista vastasi 3 148 SAK:laisten työttömyyskassojen jäsentä. Vastauksissa nousi esiin samoja asioita kuin Teollisuusliiton kyselyssä.

Yli 55-vuotiailla ja etenkin Pohjois-Suomessa tai maaseudulla asuvilla oli ongelmia täyttää aktiivisuusedellytystä siitä huolimatta, että halua tähän olisi ollut. Työtä ei ole löytynyt ja palveluja aktiivisuuden täyttämiseksi ei ole voitu käyttää hyväksi, koska niitä ei ole ollut tarpeeksi tarjolla.

Lisäksi aktiivimalli on koettu vaikeaselkoiseksi sekä nöyryyttäväksi. Kaikki eivät ole olleet tietoisia edes siitä, kuinka monesti tai ovatko he ylipäätään täyttäneet aktiivisuusedellytyksen. Kun aktiivisuutta ei ole aina ollut mahdollista täyttää pyrkimyksestä huolimatta, on se koettu käytännössä rangaistuksen kaltaiseksi suoraksi työttömyysturvan leikkuriksi.

SAK analysoi kyselyn tuloksia tarkemmin tammikuussa 2019. SAK:n julkaisemaan uutiseen pääset tästä.

30.11.2018 julkaistua uutista päivitetty 17.12.2018: lisätty SAK:n kyselyn tulokset.