Työttömyyskassan jäsenmaksu laskee vuonna 2019

Työttömyyskassan jäsenmaksu vuodelle 2019 on 0,45 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Kuluvan vuoden jäsenmaksu on 0,49 prosenttia. Finanssivalvonta on vahvistanut kassan ensi vuoden jäsenmaksun 23.10.2018.

Työttömyyskassan ja Teollisuusliiton jäsenmaksu ensi vuonna on yhteensä 1,45 prosenttia. Voit lukea asiasta tarkemmin Teollisuusliiton sivulta.