Työttömyyskassan jäsenmaksu vuodelle 2019

Työttömyyskassan jäsenmaksu vuodelle 2019 on 0,45 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Finanssivalvonta vahvistaa jäsenmaksun vuosittain kassan hallituksen esityksen pohjalta.